Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/www/magistraliter.cz/subdomains/libs/Nette/loader.php on line 19 Magistraliter
Administrace

Registrace

Podmínky registrace na webu Magistraliter.cz

 1. Registrace na webu Magistraliter.cz je umožněna pouze lékárníkům (lékárnám) a lékařům. Zaregistrovaná lékárna / lékař mohou využívat všechny funkce webu až po schválení registrace administrátory webu.
 2. Registrace na webu Magistraliter.cz je bezplatná. Web není určen k provozování komerčních aktivit.
 3. Veškeré údaje, které zaregistrované subjekty uvedou, slouží pouze pro potřeby webu Magistraliter.cz.
 4. Zaregistrovaný subjekt zdravotnického zařízení lékárenské péče (dále jen „Lékárna“) bere na vědomí, že uvedením seznamu surovin léčivých a pomocných látek (dále jen „seznam“) dává tyto informace k dispozici široké veřejnosti, neboť web Magistraliter.cz má za cíl sloužit pro informování laické i odborné veřejnosti o možnostech a dostupnosti individuální přípravy léčivých přípravků. Lékárna se zavazuje aktualizovat informace týkající se dostupnosti svého uvedeného seznamu. Administrátoři za uvedené děkují.
 5. Všechny funkce webu Magistraliter.cz jsou pod dohledem administrátorů. Administrátoři si vyhrazují právo mazat v diskusní části webu příspěvky urážlivé, vulgární nebo jinak v rozporu s dobrými mravy, v případě opakovaného porušení této podmínky zrušit subjektu registraci.

Postup registrace

 1. Registrující lékárník / lékař vyplní všechny povinné údaje. Doporučujeme vyplnit i údaje volitelné, zejména webové stránky.
 2. Jako kontaktní osobu uvede registrující lékárna nejlépe toho, kdo má přípravu v dané lékárně na starosti, na koho se může lékař nebo pacient obrátit s požadavkem nebo dotazem.
 3. Lékárna si může zvolit, zda se bude v detailu dané lékárny objevovat kompletní seznam surovin, nebo nikoli, zaškrtnutím nebo odznačením příslušného políčka.
 4. Po zaregistrování vyčká registrující lékárník / lékař na potvrzení registrace administrátory webu.
 5. Jakmile je lékárna řádně zaregistrována, může si po kliknutí na kolonku Administrace v pravém horním rohu upravovat údaje lékárny pod záložkou Kontakty a přidávat suroviny, které má skladem, pod záložkou Suroviny.
 6. Postup při zadávání surovin: Lékárna si zvolí suroviny, které chce do svého seznamu, a klikne na tlačítko Uložit. Surovina se zapíše do seznamu a v rolovací liště se již nezobrazuje. Nejsou zde uvedeny zcela běžně se vyskytující pomocné látky včetně vehikul (např. čištěná voda, vazelína, tekutý parafín) a dále léčivé látky obsoletní (např. chlorid rtuťnatý, amidochlorid rtuťnatý, formaldehyd, fenacetin). U látek, pro jejichž použití je nutné povolení Ministerstva zdravotnictví nebo Státní veterinární správy, je tato skutečnost uvedena (např. Uridine - povolení MZd). Seznam surovin je aktualizován a při výskutu nové látky do seznamu zařazen. Jestliže v seznamu lékárna nenalezne nějakou substanci a rádi byste ji měli u své lékárny uvedenu, prosím, kontaktujte administrátory na adrese magistraliter@magistraliter.cz.
 7. Poznámka k seznamu látek: Názvy léčivých a pomocných látek jsou uvedeny dle lékopisného názvosloví. V případě, že daná látka není obsažena v Českém lékopise, je uvedena pod tím názvem, pod jakým je obsažena v příslušném jiném lékopise (ČSL 4, Ph. Eur.). Jestliže se látka vyskytuje současně např. v ČL 2009 a Ph.Eur., je upřednostněn název z ČL 2009 (např. Natrii tetraboras /ČL 2009/ místo Borax /Ph. Eur. 7/, Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus /ČL 2009/ místo Dinatrii phosphas dodecahydricus /Ph. Eur./ ), případně je v závorce uvedeno vhodné synonymum nebo název z Ph. Eur. Zkratka „VLP“ u některých surovin označuje vyráběný léčivý přípravek, dodávaný do lékáren nejčastěji jako hotový z výroby. U léčivých látek podléhající předepisování na recept (žádanku) „s modrým pruhem“ je u názvu připojeno označení „§§“, u ostatních omamných a psychotropních látek je označení „§“.
 8. Editaci surovin lze provádět po kliknutí na symbol tužky u příslušné suroviny v seznamu. Pokud je daná surovina v lékárně pro přípravu k dispozici, ale momentálně není skladem, zruší se zaškrtnutí u políčka Aktivní. Jakmile je surovina opět skladem, lze ji v seznamu aktivovat opětovným zaškrtnutím políčka Aktivní. Pokud danou surovinu lékárna vyřadí ze svého sortimentu, lze ji ze seznamu kliknutím na křížek smazat.
 9. Po řádné registraci může lékárník / lékař využívat i další dostupné funkce webu, jako je diskusní fórum (jeho veřejná i neveřejná část), poradnu, receptury.
Přihlašovací údaje


Potvrzení

Zpět na titulní stránku bez dokončení registrace

Partnerské weby:Hafici.netKocici.netPtacci.netRybicky.netSkalky.netTerarka.netTipynavylety.net